درباره ما

ما یه گروه فعال چند نفره هستیم که با هدف راه اندازی یه کار متفاوت و کمتر کردن هزینه گیمرهای عزیز شروع به کار کردیم و با سابقه فعالیت چند ساله در صنعت گیم و اکانت تصمیم به ارا‌ئه خدمات فروش اکانت های گیم پس التیمیت و گلد و بازی ها به صورت دیجیتالی گرفته ایم..